Poznaj Magiczne miejsce zbudowane w 1905 r.

Wyjątkowa oferta inwestycyjna

WILLE I PARK

Zespół Willowy składa się z dwóch willi wybudowanych

w stylu określonym jako „malowniczy eklektyzm”

otoczonych parkiem przechodzącym następnie w zwartą zieleń parku leśnego. Zlokalizowany jest w centrum dawnej posiadłości „Turczynek” na dużej, leśnej działce o powierzchni 10 ha. Wille o powierzchni: willa A - 1424,89 m2, willa B - 1076,44 m2 wyposażone są w instalacje wodno - kanalizacyjne, gazowe i energię elektryczną. Obiekt znajduje się pod stałym monitoringiem

Turczynek powstał w latach 1904 – 1905.

Wybudowali go dla swoich rodzin dwaj przemysłowcy: Wilhelm Wellisch

i Jerzy Meyer. Projektantem obu willi był znakomity architekt łódzki Dawid Lande.

Od 2008 roku nieruchomość Turczynek jest własnością Milanówka

 

 

 

 

Oferta inwestycyjna

Zespół Willowy może funkcjonować jako...

Centrum konferencyjno - wypoczynkowe

(wraz z innymi funkcjami: SPA, hotelowymi, rekreacyjno - sportowymi)

Powierzchnia i charakter terenu, na którym usytuowane są wille, wielość pomieszczeń a także ich rozmieszczenie na kilku poziomach daje możliwości do aranżacji i adaptacji na różnego rodzaju działalność. Ciekawie zaplanowany i utrzymany teren zielony pozwala na organizowanie spotkań integracyjnych oraz prowadzenie zajęć rekreacyjnych na wolnym powietrzu. Wokół Milanówka jest wiele miejsc, gdzie można obejrzeć typowy, mazowiecki krajobraz: płaskie, rozległe łąki przechodzące w malownicze nieużytki, porośnięte przez niewielkie zagajniki lub laski. Są to znakomite tereny do rekreacyjnej jazdy konnej, krótkich wycieczek rowerowych, do organizowania plenerów malarskich czy fotograficznych. Obiekt składa się z 2 willi, dlatego też godnym przemyślenia jest wykorzystanie jednego budynku na cele hotelowo-gastronomiczne, natomiast drugiego – na funkcje wypoczynkowo-konferencyjne

 

 

 

 

Lokalizacja Zespołu Willowego Turczynek

Milanówek - Miasto Ogród, „miasto z duszą” to 15 - tysięczna miejscowość z zabytkowymi rezydencjami, położona w centralnej Polsce, w odległości około 30 km na zachód od Warszawy. Wielką zaletą jest jego położenie blisko stolicy.

Walory przyrodnicze, krajobrazowe i korzystny mikroklimat oraz usytuowanie Milanówka w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych sprawiają, że jest to miejsce  doskonałe do zamieszkania. Jednocześnie szczególny klimat kulturowy miasta wynikający z wieloletniej tradycji sprawia, że znaleźć tu można dobre warunki do wypoczynku i twórczej pracy, pozostając w bezpośredniej bliskości stolicy. Miasto Milanówek jest dobrze skomunikowane z Warszawą koleją PKP oraz kolejką WKD.

Zespół Willowy Turczynek jest zlokalizowany w odległości około 4 km od centrum miasta. Odległość od przystanku kolejki WKD - Polesie

do bramy Turczynka od strony ulicy Brwinowskiej można przejść pieszo w ok. 15 min. Dojazd samochodem dzięki nowym inwestycjom jest bardzo dogodny. Od wjazdu na Autostradę A2 dzieli go ok.6 km, od Międzynarodowego Lotniska Chopina w Warszawie – 25 km i od nowego Międzynarodowego Lotniska „Modlin” – 35 km.

Turczynek leży w miejscu gdzie zbiegają się granice trzech miast: Brwinowa, Podkowy Leśnej i Milanówka. Jest on ciekawym i wartościowym przykładem dawnej architektury otoczonej parkiem krajobrazowym.

Zachował się tu duży kompleks zieleni parkowej porośnięty starymi drzewami. Częścią tego kompleksu jest zabytkowy Zespół Willowy Turczynek. W tym samym kompleksie zieleni, po drugiej stronie ulicy Brwinowskiej - już w Podkowie Leśnej znajduje się Stawisk z Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów. Nieruchomość Turczynek została wpisana do rejestru zabytków w 1981 roku.

Na 10-hektarowym terenie wybudowane zostały w 1905 roku dwie wille przeznaczeniem dla Wilhelma Wellischa i jego żony Franciszki

 z Toeplitzów oraz dla Jerzego Mayera i jego żony, drugiej z córek Bonawentury. Projektantem budynków był znany łódzki architekt Dawid Lande.

Dwie bliźniaczo podobne wille, zwrócone do siebie fasadami, różnią się jedynie nieznacznie wielkością, rozplanowaniem bryły i detalami. Fasady dekorowane są drewnianymi werandami oraz szachulcową i szwajcarską dekoracją. Wewnątrz posiadają obszerny wysoki hall

z drewnianymi schodami łączącymi się na piętrze z korytarzami prowadzącymi do pomieszczeń. Wille oddalone są od siebie o ok. 50 metrów. Budynkom mieszkalnym towarzyszyły zabudowania folwarczne, które zachowały się do dziś na działce sąsiedniej.

W celu ustalenia przeznaczenia terenu oraz określenia sposobów zagospodarowania nieruchomości został opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu „Turczynek” w Milanówku zatwierdzony uchwałą Nr 276/XXVI/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 2013 r. Szczegółowe ustalenia planu wraz z załącznikiem graficznym zamieszczone są na stronie   http://bip.milanowek.pl/pliki/1168/24.pdf .

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na tym terenie funkcje: zabudowy usługowej z zakresu turystyki, sportu

i rekreacji oraz zdrowia wraz z realizacją i utrzymaniem funkcji mieszkaniowych i innych usług nieuciążliwych towarzyszących pod warunkiem, że nie będą stanowiły więcej niż 10% powierzchni użytkowej budynków o funkcji podstawowej (dominującej). Plan dopuszcza również realizację nowej zabudowy usługowej o powierzchni zabudowy 2500 m2.

Atuty lokalizacyjne i klimatyczne (korzystny mikroklimat i cenne walory przyrodnicze) predystynują nieruchomość do zagospodarowania na cele hotelarsko-sportowo-rekreacyjne, np. hotel bądź klinikę SPA.

KONTAKT

Urząd Miasta Milanówka

ul. Kościuszki 45

05 - 822 Milanówek

tel.  22 758 30 61 wew. 240.

www.milanowek.pl

all right reserved © 2014